Hunowa "psychologia" obejmuje zrozumienie mechanizmów trzech aspektów naszego ja:

Ku  Aktywnego Ja, którego główną funkcją jest zapamiętywanie, a podstawowym narzędziem PAMIĘĆ. Motywacją KU jest unikanie bólu i dążenie do przyjemności.

LONO - Decydującego Ja, którego główną funkcją jest myślenie, a podstawowym narzędziem WYOBRAŹNIA. Motywacją LONO jest unikanie chaosu i dążenie do porządku.

Kane - Kreatywnego Ja, którego główną funkcją jest inspiracja, a podstawowym narzędziem energia. Motywacją KANE jest dążenie do pokoju i harmonii.

 

Najczęściej spotyka się opisy KU, LONO, KANE jako podświadomości, świadomości i wyższego ja. Z takimi terminami można się spotkać, choć wprowadzają mylną ideologię:

Podświadomości jako niższego ja, które trzeba wychowywać a wyższego ja jako rodzica, którego należy słuchać. A średnie ja występuje w roli dozorcy, nadzorcy mającego pogodzić sprzeczne impulsy.

To kalka z "europejskiego" światopoglądu. Trzy ja istnieją nierozdzielnie jako aspekty: W każdym zachowaniu i wydarzeniu uczestniczymy jakoś działając (KU), na coś się decydując(LONO) i czymś się inspirując(KANE).

 

Gdy trzy ja są zrównoważone, zintegrowane w celowym wysiłku, wyłania się czwarty element: KANALOA Dusza, iho, "Ukryte Ja"  trwały, ponadczasowy i niezmienny aspekty bytu, którego motywacją jest istnienie, a narzędziem jest pewność- wiara. Jest to stan "idealnego szamana".