ALOHA - po hawajsku: cześć! do widzenia! dzień dobry! 

Jest specyficzny czynnik wyróżniający hunę spośród innych systemów. Duch Aloha. Aloha to hawajskie słowo oznaczające miłość, przyjaźń, współczucie, życzliwość oraz ” radosne dzielenie się energią miłości w chwili obecnej”.

I o ile huna nie rości sobie wyłączności, to u źródeł filozofia ta pochodzi z rejonu "dobrobytu", umiarkowanego klimatu i silnych więzi rodzinnych (o'hana) obejmujących również naturę.

Tą ideę ducha Aloha w odniesieniu do świata można streścić zdaniem:

ŚWIAT JEST DOBRYM MIEJSCEM, PEŁNYM MIŁOŚCI, DZIAŁA DOSKONALE.

To wyróżnia hunę na tle idei uznających rozłam ciała i ducha, wynalazków cierpienia pt. jesteśmy tu za karę, i dojrzewamy przez chłostę. Wygnano nas z raju, i musimy wspinać się po drabinie grzecznej ewolucji by uciec przed piekielnym ognie,

Wizja człowieka, a raczej adepta huny to droga "szamana łowcy przygód" - przeżywania przygód wewnętrznych i zewnętrznych dla dobra i uzdrawiania społeczności. W podejściu tym wzmacnia się pozytywne aspekty rzeczywistości np. personifikując je, i z tego bierze się moc szamańska: MANA   

MANA to siła wpływu na otoczenie, duchowa moc w hunie jest uzyskiwana, podtrzymywana dzięki sile miłości ALOHA: od przyjaznych działań, przez wysyłanie "telepatycznych" błogosławieństw, do rozpoznania miłości jako podstawy wszystkich zjawisk wewnętrznych i zewnętrznych, podstawowej natury tego co jest.

ALOHA. JESTEŚMY TU BY PRZEŻYWAĆ MIŁOSNE PRZYGODY...