Maui Kupua 

To pierwowzór szamana. I jednocześnie trickster, spryciarz przystępujący do przygód. Maui podnosi niebiosa, łapie słońce, przyciąga ku sobie wyspy, znajduje ogień w paznokciach babki, uczy się od ptaków jak uzyskać ogień przez pocieranie patyków,  Przekształca realną rzeczywistość sprytnie posługując się wewnętrznymi środkami.

Dokonuje cudów, łamiąc obowiązujące zasady myślenia o świecie, za to zastępując je kreatywnym, twórczym, sprytnym podejściem umożliwiającym dokonanie niezwyłego.

Ten aspekt sprytu, mądrości, kreatywności przezwyciężającej schematy - trzeba mieć na uwadze ucząc się huny. On pomaga uczyć się korzystając z: psychologi współczesnej, nurtów terapii, neurologii, fizyki...czerpiąc ze wszystkiego, szanując odmienne punkty widzenia, ale jednocześnie nie będąc przez nie ograniczonym.

Ten aspekt to podstawowy talent szamański: WIDZENIE. jak idee kształtują ludzką percepcję, doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne. 

Nie ma reguł - ta reguła też odpada.