Idee to narzędzia.

Odpowiedniego narzędzia używasz w odpowiednim celu. Młotek do wbijania gwoździa. Pędzel do malowania.

Idee zaś to pomysły, motywy przewodnie. Ale też za Platonem idąc: Idea to niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany.

Weźmy przykład: Idea miłości - poznajemy ją przez zachowania pełne czułości i troski, ale też przez wieloletnie starania nasze lub czyjeś, odkrywamy w uczuciach, często przeciwstawnych(to, że ktoś nas złości - też jest elementem zachowania pełnego miłości: zależy mi na tobie), w myślach pełnych troski, i bólu, ale też jesteśmy kochani, czy też jesteśmy kochającymi osobami. 

Idea miłości to narzędzie. Narzędzie w czynieniu tego świata lepszym miejscem nie tylko dla nas samych.  

Ale czasem idea miłości używa nas jako narzędzia: nieszczęśliwie się zakochujemy, doświadczamy straty, robimy się zazdrośni, unieszczęśliwiamy kogoś w imię miłosci. 

Trzeba znać określone narzędzie, jego naturę by je stosować. Wiedzy, umiejętności, często i praktyki, przewidywania i obserwacji. Wtedy to jest PONO- słuszne, harmonijne, właściwe.. a przede wszystkim efektywne, skuteczne.