Przewodnik do nauki i ćwiczeń - Serge Kahili King

Hu: męskie siły chaosu, ruchu i zmiany.

Na: żeńskie siły bezruchu, ładu i formy.

Aumakua/Kane: Duchowy przewodnik kazdego człowieka, grupy, miejsca lub rzeczy. Jego funkcją jest tworzenie, motywacją harmonia, a narzędziem energia. Ke Akua Nui to Aumakua wszechświata zwany także Bogiem.

Lono: Umysł. Zwany także Świadomym Umysłem. Jego funkcją jest rozumowanie, motywacją zrozumienie, a narzędziem wyobraźnia.

Ku: Ciało lub Podświadomy Umysł. Jego funkcją jest zapamiętywanie, motywacją przyjemność, a narzędziem odczucia zmysłowe.

Kanaloa: Dusza. Zwana także iho. Jej funkcją jest wola, motywacją istnienie, a narzędziem pewność (wiara).

Na Akua: Indywidualne duchy ludzi, miejsc i rzeczy. Takie jak akua dziecka, doliny, samochodu. 

Kupua: Hawajski szaman. Kupua używa mocy umysłu oraz sił Natury, aby harmonizować duchowe, mentalne, emocjonalne i fizyczne związki. Aloha International to organizacja non-profit założona przez Serg`a Kahili King`a, szamana, doktora psychologii i autora wielu książek mówiących o Hunie, takich jak Szaman miejski, Kahuna Healing.

Szukasz lepszego zdrowia i kondycji fizycznej, większego spokoju i szczęścia, sukcesu i dobrobytu, głębszej świadomości i poczucia celu, lub też odrobiny magii w życiu?

Kursy i warsztaty Aloha International, oparte na dawnej hawajskiej filozofii i praktyce uczą jak pomóc samemu sobie usunąć lęki, wątpliwości i napięcia. Jak osiągać wszelkie fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe dobra, jakich pragniesz. Jak wyszkolić własny umysł i ciało, aby współpracowały z twoim wnętrzem i okolicznościami zewnętrznymi w sposób radosny i skuteczny.

Aloha International organizuje kursy na całym świecie oraz tygodniowe kursy szamańskie na wyspie Kauai.ALOHA INTERNATIONAL

P.O. Box 665, Kilauea, HI 96754 USA

Tel-fax (808) 828-0302

Email: huna@aloha.net

www.huna.orgZASADY

Ike – Świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Bądź więc świadomy, że wybierasz myśli i przekonania, które kierują Twoimi czynami. Lepsze myśli przynoszą lepsze doświadczenia.

Kala – Nie ma żadnych ograniczeń. Bądź wolny. Zmień zdanie na temat ograniczeń, jakie postawiłeś swojemu zdrowiu, szczęściu, bogactwu, swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ograniczenia, choćby użyteczne, są tylko iluzją.

Makia – Energia podąża za uwagą. Bądź skupiony na tym, czego pragniesz, a nie na tym, czego nie chcesz. Twoje myśli zasilają energią zachowania, a zachowania zasilają energią myśli.

Manawa – Moment mocy jest teraz. Bądź tu i teraz jeśli pragniesz zmiany. Tylko w chwili obecnej możesz wpływać na wydarzenia.

Aloha – Kochać to być szczęśliwym z. Bądź więc szczęśliwy z tym, co dobre i licz swoje błogosławieństwa, żeby je pomnożyć. Miłość wzrasta na glebie wdzięczności i pochwały, czułego dotyku i radosnej służby. A jej owocem jest duchowa moc.

Mana – Cała moc pochodzi z wnętrza. Bądź pewny, że Twoje połączenie ze Źródłem jest nierozerwalne. Wzmacniaj je afirmacją i wyobraźnią.

Pono – Skuteczność jest miarą prawdy. Bądź dobry w tym, co robisz i rób, co w Twojej mocy. Zawsze jest inny sposób, żeby coś zrobić, a im lepsze środki, tym lepsze rezultaty.PROCES

Proces Huny zwany też Haipule (co znaczy błogosławić), to sposób zintegrowania ducha, umysłu i ciała, aby harmonizować, uzdrawiać, dokonywać zmian albo urzeczywistniać swoje pragnienia. Ma różne formy, ale wszystkie one wykorzystują cztery podstawowe kroki:

HA – błogosławieństwo energii
I – błogosławieństwo słów
PU – błogosławieństwo obrazów
LE – błogosławieństwo działania


Błogosławieństwo energii wymaga wykorzystania oddechu, jak również innych fizycznych, emocjonalnych, mentalnych lub duchowych środków do podniesienia poziomu własnej energii i pokierowania nią w stronę pozytywnego celu.

Błogosławieństwo słów to użycie afirmacji, deklaracji, decyzji, wskazówek, modlitw lub śpiewu do skupienia uwagi i wzmocnienia pozytywnej intencji i/lub przekonań i oczekiwań.

Błogosłwieństwo obrazów wykorzystuje fizyczne obrazy i symbole, albo obrazy mentalne w postaci wspomnień lub fantazji dla tego samego celu.

Błogosławieństwo działania to użycie fizycznej, emocjonalnej, mentalnej lub duchowej postawy i zachowania dla tych samych celów. 


Haipule Hua – typ haipule wykorzystujący rytuał do generowania pozytywnych zmian.
Haipule Nalu – typ haipule wykorzystujący bierną medytację do generowania pozytywnych zmian.


TECHNIKI

Praktykując techniki związane z zasadami oraz procesem Huny powiększasz swoją wiedzę oraz umiejętności. Wykorzystuj każdą technikę z każdego źródła, która harmonizuje z Twoimi celami.

Piko-Piko – zrób wdech skupiając uwagę na źródle energii i wydech, skupiając uwagę na celu, do którego kierujesz energię. Na przykład : czubek głowy - pępek, pępek – aura, albo punkt mocy-bolące miejsce.

Ho`omaika`i – chwal i dziękuj za całe dobro i piękno w Twoim życiu. Zwłaszcza za dobro związane z rezultatem, jakiego pragniesz.

Ka La`a Kea – stwórz w wyobraźni myślokształty i umieść je w swoim otoczeniu, aby wspierać innych i skupiać się na swoich celach.

Kulike – naśladuj wzory i zachowania zywiołów, roślin, zwierząt i ludzi posiadających wiedzę i umiejętności, które chcesz osiągnąć.

Sposób na LNWS 

Kiedy odczuwasz Lęk, Nieszczęście, Zwątpienie lub Stres wykonaj to ćwiczenie, aby zwiększyć Odwagę, Szczęście, Pewność i Relaks : zmień negatywne myśli na pozytywne ; zmień negatywne słowa na pozytywne ; zmień negatywne zachowania na pozytywne.


Serge Kahili King 
z angielskiego przełożyła Marta Motak, artykuł dostępny jest również na jej stronie www.hula.pl