W wielkim skrócie:

Huna to oczywista tajemnica: Całe życie (ha) jest współgraniem między aktywną (hu) i pasywną (na) energią. Myśli (una) tak wpływaja na te energie, ze przeżycia i doświadczenia (hua) zmieniaja się.

Innymi słowy:

Huna to sztuka stosowania IDEI JAKO NARZĘDZIA zmiany wewnętrznej i zewnętrznej.

"Hawaiiski szamanizm", "Filozofia szczęścia" "Metodologia skuteczności" "Pozytywna psychologia  "Duchowość sukcesu" to inne określenia pasujące do huny:

Chcesz odkrywać i budować poczucie sensu życia?

Chcesz więcej zarabiać, działać efektywniej ?

Chcesz uzdrowienia lub uzdrawiać?

Chcesz wyjść z życiowego zakrętu?

Chcesz  lepiej się komunikować?

Chcesz budować lepsze relacje?

Chcesz osiągnąć mistrzostwo w jakiejś umiejętności?

Chcesz dostrzegać więcej piękna, harmoni, spokoju ?

Co chcesz osiągnąć?

W jakiejkolwiek dziedzinie huna oferuje drogę ku efektywności. Nie jest "magiczną technikę na wszystko", ale sposobami odkrywania, budowania, wzmacniania, i używania mocy do osiągnięcia czegoś.

.