Pogląd:

Moc szamańska, czyli Mana  to "siła wpływu" - magiczna moc jakiegoś obiektu, osoby, ducha pozwalająca mu kształtować otoczenie. Kryje się za tym proste myślenie związane z wierzeniami  hawajskimi: Wszystko ma swoją specyficzną manę, rośliny w ogólności mniej niż zwierzęta, zwierzęta mniej niż ludzie, ludzie mniej niż bogowie (przejawiający się w wielu postaciach).

Mowa bardziej o rodzaju "many" - Jakości a nie ilości - roślina może mieć moc uzdrowienia człowieka, ba! być formą ducha o wielkiej mocy. Każda moc jest mocą ku czemuś, ma swoją celowość wpisaną w naturę, choć ma ona wiele aspektów: Mały kamyk może nie mieć mocy by przyciągnąć uwagę twojego wzroku, a może mieć moc by cię znokautować jeśli uderzy z odpowiednią prędkością

Ten sposób myślenia, może wydawać się prymitywny, ale występuje naturalnie w rozwoju dziecięcym "deszcz jest po to by padać" i jest wpisany w naszą naturę: patrz: jaką moc ma teściowa?  Być może samo słówko "moc" - kojarzy ci się z czymś magicznym. To dobrze, o to chodzi. Ale jeśli chcesz wyczuć tą koncepcję, i jej potęgę zastąp słowo moc terminem: UMIEJĘTNOŚCI.

W języku hawajskim można się zorientować o związku terminu mana z myśleniem: Mana'o - myśleć, zamiar, teoria, oczekiwanie, przekonanie, sugestia, intencja, pragniąć, chcieć. I to też przekonanie podtawwe o naszych zdolnościach: 

Jeśli masz cel - masz też moc by go zrealizować. Jeśli znasz kierunek - masz moc by kroczyć ścieżką i robić to co przybliża cię do tego co chcesz. Ta moc może być jeszcze dla ciebie nieznana, ale jest dostępna. Zawsze  możesz coś zrobić! 

Jeśli masz moc ku czemuś - robisz to i tyle. Masz moc zrobienia kawy czy herbaty - nie wymaga wielu dywagacji, chcesz, robisz pijesz. Masz tą umiejętność. 

Dodatkowo szamani bardzo szybko odkryli efekt halo związany z maną: Więcej many jakiegoś typu(np. pieniędzy) przekłada się na zwiększenie zasobów innego rodzaju many(np. pewności).

Zaczyna mieć to sens ? Gromadzenie many, generowanie jej w dużej ilości to podstawa efektywności większej niż "norma", a nawet więcej

IM WIĘCEJ MANY MASZ - TYM SZYBCIEJ SPEŁNIAJĄ SIĘ TWOJE ŻYCZENIA

Przyjrzyjmy się tej koncepcji z perspektywy siedmiu zasad:

IKE - Świat jest taki, jaki myślisz, że jest. By mieć manę, potrzebujesz myśleć kategoriami many. Różnego rodzaju jakości, umiejętności wpływania na ciebie i otocznenie obecnych w tym co obserwujesz: Jedne obiekty mają moc sprawienia, że usiądziesz. Niektóre myśli mają moc zmiany twojego nastroju. Niektóre osoby mają umiejętność sprawienia, że się uśmiechasz.

KALA - nie ma granic.W szerszej perspektywie ten styl myślenia to myślenie systemowe, skupione na relacjach: obiekty zyskują sens i byt, dzięki interakcjom w jakie wchodzą z innymi obiektami np. obserwatorem. Każdy rodzaj many ma wiele zastosowań: Drzewo ma moc utrzymania nas w powierzu(możemy się wspiąć), moc sprawienia byśmy je zauważyli, moc produkcji tlenu... To praktyczna wiedza, a nie prehistoria "współczesne" formy many komputera, internetu, też mają swoje zastosowanie.

  Różne rodzaje wpływu przenikają się: Drzewo ma moc sprawienia, byś je zauważył. Ty masz zdolność zauważenia drzewa.

MAKIA - Energia podąża za uwagą, uwaga za energią. To co przykuwa twoją uwagę, ma moc uczynienia tego! I jednocześnie jest to moc wynikła z twojej koncentracji na tym.  MANA jest mocą ku czemuś- nie władzą nad czymś. Równie adekwatne słowo: ZASOBY! Zasoby potrzebne do tego, by coś osiągnąć, poruszyć się w określonej kierunku

MANAWA- Teraz jest moment mocy. MANA istnieje w chwili obecnej. By ją dostrzegać potrzebujesz stać się bardziej obecnym, świadomym ciała, zmysłów..ludzi dookoła i wydarzeń w świecie.

ALOHA - Kochać to radosne dzielenie się energią życia. Tam gdzie różne rodzaje MANY harmonijnie oddziaływują ze sobą odkrywasz radość, błogość, miłość.

MANA - Cała moc pochodzi z wnętrza. Pracujesz ze swoją zdolnością pozostawania w kontakcie z jej źródłem, w istocie projektujesz i wysyłasz swoją moc na zewnątrz. A może to zupełnie odwrotnie: cała moc pochodzi z zewnątrz. 

Z wysokim poziomem many wiąże się takie paradoksalne zrozumienie idei i życia: Przeciwstawne koncepcje i doświadczenia potrafią współistnieć jednocześnie w tym samym miejscu i przestrzeni.

PONO - Skuteczność jest miarą prawdy. Naturą mocy są skutki jakie ona powoduje. 

 

 

Medytacja: Jaką to ma moc? Dostrzegaj MANĘ przedmiotów, ludzi, miejsc w otoczeniu. Baw się tą interpretacją: znajduj nowe określenia, wymyślaj jak coś działa: "Ten stół ma moc przyciągania do siebie przedmiotów istny twórca stert papierów" - 50 razy dziennie "po chwilkę" skupiaj się na odkrywaniu różnych jakości w twoim otoczeniu..

 

Działanie: Samo to zadanie ma moc wyciągnięcia twojej uwagi na zewnątrz: ku światu i ludziom, a chwila obecna to ta jedyna w której żyjemy. Im bardziej radośnie to wykonujesz - tym bardziej ten stan "radości, zabawy, kreatywności" zaczyna przenikać do twojego życia. Nasza uwaga ma to do siebie, że to co w jej polu różnicuje się: zaczynamy zauważać szczegóły. Zaczniesz dostrzegać więcej form many u siebie i w otoczeniu. Zaczniesz zauważać więcej niż do tej pory.

 

Ciemna strona mocy: To ćwiczenie projekcyjne - znaczenie wewnętrzne wysyłasz, projektujesz na zewnątrz.. Łatwo przegapić, że sami nadajemy znaczenie i pod wpływem własnego napięcia przypisać jakąś moc "negatywną"  miejscom, ludziom lub otoczeniu. A tymczasem z perspektywy huny nie ma czegoś takiego: jest moc statyczna ub dynamiczna - co czasem potrafi wzmocnić nasze napięcie, ale mana sama w sobie jest neutralna. IKE -Znaczenie nadajemy my sami.

Jeśli twoje myśli okupuje jakiś konflikt z zewnętrzną osobą(eg. kłótnia czy nieszczęśliwe zakochanie) - nie wykonuj tego ćwiczenia. I tak halucynujesz swoją moc na zewnątrz! 

W późniejszym etapie ciemną stroną idei mocy jest zapominanie o kolejnej jej cesze: Moc przychodzi z zewnątrz, jest nam udzielana DO CZEGOŚ. I wszystkie formy naszej mocy pochodzą właśnie od świata i ludzi. Włącznie z najbardziej podstawową tj ciałem i jego życiem.